Wat de Fok is 't Blok ? (Jeugdwerk Zuidplas)

Stichting Jeugdwerk Zuidplas is een professionele organisatie en partner vangemeente Zuidplas voor de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Zij hebben acht personeelsleden in dienst en er werken vele vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers.

Bij raadsbesluit van 13 mei 2003 werd de uitvoering van het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid bij Stichting Jeugdwerk Zuidplas ondergebracht.
Ze bieden een scala aan activiteiten en diensten voor de jeugd in Zuidplas.
Hiermee dragen ze bij aan het stimuleren van de ontwikkeling van alle jongeren in de gemeente tot sociaal-redzame en economisch zelfstandige volwassenen.


Stichting Jeugdwerk Zuidplas werkt vraaggericht. Door veelvuldig contact met jongeren blijkt waar behoefte aan is en hier spelen we zoveel mogelijk op in. Belangrijk hierbij is dat jongeren wel zelf meewerken om een ‘u vraagt, wij draaien’ houding te voorkomen.

VERSCHILLENDE WERKVORMEN

Stichting Jeugdwerk Zuidplas is onder te verdelen in werkvormen:

  1. accommodatiegebonden jeugdwerk ('T BLOK)
  2. het Jongeren Informatie Punt (JIP)
  3. het ambulant werk
  4. sportbuurtwerk
  5. het overkoepelend jeugdwerk
  6. brede school (BRAinS)
  7. JINKY
Stichting Jeugdwerk Zuidplas / 't Blok
IJsermanpad 1
Postbus 191f
2911 PH Nieuwerkerk aan den IJssel
2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180-315381 Mail:marije@jeugdwerkzuidplas.nl